آموزش باز کردن پورت در فایروال Iptables

iptables

با آموزش باز کردن پورت در فایروال Iptables در خدمت کاربران گرامی هستیم. این فایروال برای لینوکس توسعه داده شده است و میتوان گفت نسبتا فایروال قدرتمندی میباشد. همانطور که میدانید با خاطر سپردن دستورات فایروال Iptables کار آسانی نبوده و باید پیچیدگی های آن را در نظر داشته باشیم. یکی از متداول ترین کار هایی که معمولا لینوکس کار ها انجام میدهند، باز کردن و بستن پورت هاست. در این آموزش به شما خواهیم آموخت که چگونه پورت ها را ببیندید یا آنهارا باز کنید.

باز کردن پورت در Iptables:

با وارد کردن دو دستور زیر در ترمینال، رول جدیدی به فایروال شما اضافه خواهد شد و بدین ترتیب میتوانید پورت موردنظر را باز کنید.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 1880 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 1880 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

در این مثال پورت ۱۸۸۰ توسط فایروال باز شده است.

درصورتیکه پس از باز کردن پورت قصد بستن آن را داشتید میتوانید با استفاده از دستور زیر رول اضافه شده حذف نمایید.

iptables -D INPUT -p tcp --dport 1880 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -D OUTPUT -p tcp --sport 1880 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

لطفا توجه کنید که حتما پس از اضافه کردن Rule های خود در پایان دستور زیر را برای ذخیره شدن rule ها اجرا نمایید. در غیر این صورت پس از اولین ریستارت سرور، تمامی دستورات از بین می روند.

در CentOS از دستور زیر استفاده کنید.

service iptables save

و در Ubuntu نیز از دستور زیر استفاده نمایید.

iptables-save
امیدواریم از این آموزش نهایت بهره را برده باشید.


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!