دانلود عکس و فیلم از اینستاگرام با ربات تلگرام + دانلود سورس

ساخت کد QR ربات تلگرام

به نام خداوند بخشاینده مهربان
دانلود عکس و فیلم از اینستاگرام با ربات تلگرام : کمتر کسی را می توان پیدا کرد که این روزها صفحه اینستاگرام نداشته باشد و حتی برخی افراد اگرچه فعالیت خاصی در صفحه ی خود ندارند امّا آخر هر روز به صفحات فعال اینستاگرام که کلیپ و عکس میگذارند سر زده و از تماشای آن ها لذت می برند. امّا مشکلی که در اینستاگرام وجود دارد و به نوعی محدودیتیست که خود اینستاگرام آن را قرار داده است آنکه امکان دانلود هیچ یک از آن ها از صفحه اینستاگرام امکان پذیر نمی باشد و شما علی رغم حجمی که صرف بارگذاری آن کرده اید تنها یکبار قادر به تماشایشان هستید. اگر علاقمند به دانلود کلیپ ها و عکس های اینستاگرام هستید . همانطوری که در مطلب قبل موضوع دانلود از url و آپلود در ربات تلگرام را توضیح دادیم . در این مطلب میخواهیم از همان روش استفاده کنیم و رباتی ایجاد کنیم که بتوانید فیلم و عکس های اینستاگرامی را ذخیره کند .

ربات دانلود از اینستاگرام

با استفاده از فانکشن زیر فایل های اینستاگرام را دانلود میکنیم :

	function instagram($url){
		$source = file_get_contents($url);
		$dl = "1";
		$round = rand();
		preg_match('/<meta property="og:video" content="(.*?)" \/>/', $source, $video);
		preg_match('/<meta property="og:image" content="(.*?)" \/>/', $source, $image);

		if($video[1]){
			$address = $video[1];
		}else{
			$address = $image[1];
		}


		if($dl == "1"){
			$file1 = fopen($address,"r") or die("Unable to open file!");
			$file2 = fopen("files/instagram_".$round.".".substr($address, -3) , "w") or die("Unable to open file!");
			stream_copy_to_stream($file1,$file2);
			fclose($file1);
			fclose($file2);			
			return "instagram_".$round.'.'.substr($address, -3);
		}else {
			return $address;
		}		
	}

 

سورس کامل ربات رو متونید در زیر مشاهده کنید :

<?php 
ini_set('memory_limit', '1024M'); 
define('API_KEY','308138842:AAHFMJ5tkp8GhKJ495deihFdxH-kWuFvvIM'); 
$telegram = json_decode(file_get_contents('php://input'),true);
$user_id = $telegram['message']['chat']['id'];
$url = $telegram['message']['text'];


	if($url == "/start"){
		bot(
		'sendMessage', [
			'chat_id'=> $user_id,
			'text'=> 'سلام خوش آمدید . لطفا لینک فایل مورد نظر را ارسال کنید .',
		]);		
	}else{
			
		if(filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL)){
				$fileName = instagram($url);	
				send_file( $user_id , $fileName);
				bot('sendMessage', ['chat_id'=> $user_id,'text'=> 'https://tooba.co/files/'.$fileName ]);				
			
		}
				
	}


	function bot($method,$datas=[]){
		 $url = "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/".$method; $ch = curl_init();
		 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); 
		 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true); 
		 curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$datas); 
		 $res = curl_exec($ch); 
		 if(curl_error($ch)){
			var_dump(curl_error($ch)); 
		 }else{ 
			return json_decode($res); 
		 } 
	}
	
	


	function instagram($url){
		$source = file_get_contents($url);
		$dl = "1";
		$round = rand();
		preg_match('/<meta property="og:video" content="(.*?)" \/>/', $source, $video);
		preg_match('/<meta property="og:image" content="(.*?)" \/>/', $source, $image);

		if($video[1]){
			$address = $video[1];
		}else{
			$address = $image[1];
		}


		if($dl == "1"){
			$file1 = fopen($address,"r") or die("Unable to open file!");
			$file2 = fopen("files/instagram_".$round.".".substr($address, -3) , "w") or die("Unable to open file!");
			stream_copy_to_stream($file1,$file2);
			fclose($file1);
			fclose($file2);			
			return "instagram_".$round.'.'.substr($address, -3);
		}else {
			return $address;
		}		
	}
	

	function send_file( $user_id , $fileName){
			
		$url= "https://api.telegram.org/bot".API_KEY."/sendDocument?chat_id=$user_id";
		$post = array(
		 "document" => new CURLFile(realpath('files/'.$fileName))
		);
		$ch = curl_init();
		curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
		curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
		curl_exec($ch);
	}	 

 

۱ – در سطر ۳ توکن ربات را جایگزین کنید .
۲ – در سطر ۲۰ ادرس روت اسکریپت را وارد کنید .
۳ – مرورگر رو باز کنید آدرس زیر رو بعد از جایگزین کردن توکن و ادرس ربات بر روی سرور اجرا کنید :

https://api.telegram.org/bot308138842:AAHF584dp8GhKJ4XB9rihFdxH-kWuFvvIM/setWebhook?url=https://tooba.co/download-instagram/index.php

دانلود سورس ربات

 1. تتلو - 9 آوریل 2020

  روت اسکرپیت از کجا بگیرم؟

 2. امین - 28 جولای 2020

  سلام چطور میتونم یه ربات اینجوری با قابلیت جوین اجباری داشته باشم


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!