پیدا کردن پوشه های حجیم در لینوکس

با سلام

گاهی اوقات شاید نیاز داشته باشید که پوشه های حجیم که فضای هارد شما رو پر کرده باشند رو پیدا کنید :

پیدا کردن پوشه های پر حجم در home:

cd /
du -hsx * | sort -rh | head -5

همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!