دابل کلیک جهت خروج از برنامه آندروید Android

یکی از دیگر کد های کاربردی که در اکثر اپلیکیشن هایی که دارای طراحی مناسب هستند دیده می شود قابلیت خروج آنها با زدن دوبار دکمه بازگشت می باشد.

با استفاده از دکمه back را نوشته و بررسی کنید که اگر برای اولین بار در صفحه اول برنامه بر روی آن کلیک شد، پیغام دهد که برای خروج از برنامه می بایست یک بار دیگر روی دکمه back کلیک کنید و با استفاده از کد ها بررسی کنید اگر این کار تا چند ثانیه پس از اولین بار انجام شده بود برنامه را ببندید در غیر این صورت ( زمانی بیشتر از چند ثانیه از اولین فشردن back سپری شده بود) دوباره پیغام برای خروج یک بار دیگر بر روی دکمه back را کلیک کنید را نمایش دهد.

private static long back_pressed;
@Override
public void onBackPressed(){
  if (back_pressed + 2000 > System.currentTimeMillis()){
    super.onBackPressed();
  }
  else{
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Press once again to exit!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    back_pressed = System.currentTimeMillis();
  }
}

 


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!