تعیین عکس پس زمینه Activity آندروید

فرض کنید که بخواهیم یک عکس را در پس زمینه یک Activity نمایش بدهیم، برای این منظور، می توانیم به دو روش زیر عمل کنیم :

 

روش اول : تعیین عکس پس زمینه Activity ، با کدنویسی در فایل xml متناظر با Activity :

همان طور که می دانید، برای Activity ، یک فایل xml متناظر داریم که عناصر گرافیکی Activity و در کل، ساختار گرافیکی Activity در آن تعریف می شود. فرض می کنیم که فایل xml متناظر با Activity در ابتدا دارای کدهای زیر باشد :

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >

</LinearLayout>

فرض می کنیم که یک عکس با نام myImage درون یکی از پوشه های drawable از پروژه اندروید داریم (کاری به پسوند آن عکس نداریم، مثلا می تواند myImage.png باشد)، اکنون برای آنکه آن عکس را به عنوان پس زمینه Activity تعیین کنیم، باید مشخصه زیر را به تگ LinearLayout اضافه کنیم :

android:background="@drawable/myImage"

یعنی کدها به صورت زیر خواهند بود :

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/myImage" >

</LinearLayout>

 

روش دوم : تعیین عکس پس زمینه Activity ، با کدنویسی در فایل java مربوط به Activity :

فرض می کنیم که یک عکس با نام myImage درون یکی از پوشه های drawable از پروژه اندروید داریم (کاری به پسوند آن عکس نداریم، مثلا می تواند myImage.png باشد)، اکنون برای آنکه آن عکس را به عنوان پس زمینه Activity تعیین کنیم، باید در فایل java مربوط به آن Activity ، کدهای زیر را بنویسیم :

LinearLayout layout =(LinearLayout) findViewById(R.id.linearLayout1);
layout.setBackgroundDrawable(getResources().getDrawable(R.drawable.myImage));

دقت کنید که کدهای بالا، برای فایل xml زیر که متناظر با Activity می باشد، نوشته شده است :

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/linearLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

</LinearLayout>

نکته مهم این است که در فایل xml مورد نظر، لایه به صورت LinearLayout انتخاب شده است (برای موارد دیگر، باید کدهای java را که ذکر کردیم، برای آن نوع لایه بنویسیم). همچنین برای LinearLayout ، یک id برابر linearLayout1 در نظر گرفته ایم که در کدهای java ، به آن ارجاع داده ایم.


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!