تبدیل String به ArrayList و برعکس در آندروید

سوال : سلام چطور میتونم یک رشته رو تبدیل کنم به ارایه ؟ مثلا رشته من به اینصورت هست ali , mahmood, javad این رو میخوام به ArrayList تبدیل کنم . لطفا راهنمایی بفرماید ؟

پاسخ : به کمک دستور Arrays.asList میتوانید به راحتی String رو تبدیل به آرایه کنید . به مثال زیر توجه کنید :

	private String[] name = {"ALi","Abbas","Hossein","Javad"};
	private String pass= "123,321,5086,1012";
	
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);	
		
		//Convert String to ArrayList
		ArrayList<String> email = new ArrayList<String>(Arrays.asList(pass.split(","))); 
		//Convert Array to ArrayList
		//ArrayList<String> email = new ArrayList<String>(Arrays.asList(name)); 
		
		ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(Main.this, android.R.layout.simple_list_item_1, email);
		
		ListView list = (ListView)findViewById(R.id.list);
		list.setAdapter(adapter);

	}

در مثال بالا ما String را تبدیل به ArrayList کرده ایم . حال در ادامه میخواهیم ArrayList را تبدیل به ارایه کنیم :

	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);	
		
		ArrayList<String> name = new ArrayList<String>(); 
		name.add("Ali");
		name.add("mahmood");
		name.add("javad");
		
		ArrayList<String> pass = new ArrayList<String>();
		pass.add("123");
		pass.add("321");
		pass.add("1012");
		
		
		String[] string_name = new String[name.size()];
		string_name = name.toArray( string_name );
		
		String[] string_pass = new String[pass.size()];
		string_pass = pass.toArray( string_pass );

		CustomList adapter = new CustomList(Main.this, R.layout.custom_list, string_name, string_pass);
		
		ListView list = (ListView)findViewById(R.id.list);
		list.setAdapter(adapter);		

	}

 

 


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!