آموزش ساخت دیالوگ AlertDialog در آندروید

 

امروز میخواهیم در مورد آلرت دیالوگ (AlertDialog) در اندروید با هم کار کنیم،گاهی مواقع میشه که ما در نوشتن برنامه میخواهیم یک هشداری و یا اطلاعاتی در مورد یک رویداد به کاربر بدیم در اینگونه موارد الرت دیالوگ به کمکمون میاد و میتونیم ازش استفاده کنیم .الرت دیالوگ یک کلاس هست که در محیط جاوا نوشته میشه پس ما در این جلسه با نحوه ساخت و کارکرد الرت دیالوگ بیشتر اشنا میشیم :

فایل main.xml :

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.tooba.co.Main" >

  <Button
    android:id="@+id/btnMain"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="29dp"
    android:onClick="show"
    android:text="کلیک ۱" />

</RelativeLayout>

فایل Main.java :

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.DialogInterface.OnClickListener;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class Main extends ActionBarActivity {

	
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.main);

	}

	public void show(View v){
		
		final EditText text = new EditText(Main.this);
		AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(Main.this)
		.setTitle("آیا واقعا حذف شود ؟")
		.setMessage("در صورت حذف غیر قابل برگشت خواهد بود")
		
		.setPositiveButton("تایید", new OnClickListener() {
			public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {
				
				Toast.makeText(getApplicationContext(), text.getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
			}
		})
		
		.setNegativeButton("انصراف", new DialogInterface.OnClickListener() {
    public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {

      }
    })
    
    .setView(text)
		.create();
		
		dialog.show();

	}

}

 


همینک دیدگاه خود را برای ما بنویسید!